De laatste jaren is de interesse in huisdier ondersteunde interventies (Animal Assisted Interventions) in zorg, welzijn en onderwijs in Nederland sterk toegenomen.

Steeds meer professionals raken overtuigd van de toegevoegde waarde die huisdieren, mits professioneel ingezet, kunnen bieden bij jeugd- en ouderenzorg, speciaal onderwijs, revalidatie, coaching, behandeling en re-integratie.

Voldoende aanbod van professioneel onderwijs op MBO, HBO en Universitair niveau ontbreekt nog in ons land, terwijl de behoefte aan kennis en professionalisering bij aanbieders en afnemers inmiddels toeneemt. AAIAA ontwikkelt samen met onderwijsinstellingen regulier onderwijs en biedt gastcolleges waardoor studenten en professionals zich beroepshalve kunnen oriënteren of kunnen afstuderen op dit onderwerp (agrarisch, medisch, sociaal en pedagogisch onderwijs).

De laatste jaren neemt ook het aantal aanbieders van huisdier ondersteunde interventies sterk toe. Er worden verschillende terminologieën gebruikt en diverse toepassingen aangeboden. AAIAA wil verdere versnippering van het aanbod voorkomen en professionaliteit en kwaliteit bevorderen. De organisatie streeft hierbij naar samenwerking met aanbieders in Nederland en België.
Recent onderzoek door AAIAA toonde aan dat 80% van de patiënten en het personeel van een psychiatrische instelling de wens koesterde om huisdieren te betrekken bij activering en behandeling, terwijl hier momenteel niet in voorzien wordt. Regelgeving, financiering, bureaucratisering en onbekendheid met de effecten vormen de belangrijkste barrières waardoor de professionele inzet van huisdieren voor mensen in kwetsbare posities wordt belemmerd. AAIAA wil deze barrières doorbreken waardoor steeds meer mensen in kwetsbare situaties de voordelen van huisdier ondersteunde interventies kunnen ervaren.

Nederland loopt hierin achter bij landen als Amerika, Australië en Engeland. AAIAA wil een substantiële bijdrage leveren om deze achterstand in te lopen. Lees ook: A.A.I. in Nederland.

Laatste nieuws van AAIAA

Dier en Zorg
| Nieuws
De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren heeft vandaag het initiatiefvoorstel ‘DierENZorg’ in de raadscommissie verdedigd. In het […]
ZorgDier afdeling jong dementerenden
| Nieuws
Stichting ZorgDier Nederland werft sinds 2003 vrijwillige eigenaren van huisdieren die na gedegen selectie en training wekelijks op bezoek gaan […]
ZorgDier in zorginstelling
| Nieuws
Inmiddels zijn de uitkomsten bekend van de enquête kwaliteit en kwantiteit van inzet gezelschapsdieren in zorg, welzijn, onderwijs en coaching […]