AAIAA heeft als hoofddoel het bevorderen van de professionele, duurzame, veilige en verantwoorde inzet van huisdier ondersteunde interventies in situaties waarbij kwetsbare mensen hier baat bij hebben.

AAIAA

  • Stimuleert en onderzoekt de mogelijkheden, toepassingen en effecten van huisdier ondersteunende interventies op mensen in kwetsbare situaties.
  • Onderhoudt contacten in binnen- en buitenland binnen het vakgebied met overheden en andere instanties, zoals ministeries, provincies, gemeenten, zorgkantoren, financiers, zorgaanbieders, onderwijs, en bedrijfsleven.
  • Bevordert en stimuleert (inter)nationale samenwerking en accreditatie.

Laatste nieuws van AAIAA

Dier en Zorg
| Nieuws
De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren heeft vandaag het initiatiefvoorstel ‘DierENZorg’ in de raadscommissie verdedigd. In het […]
ZorgDier afdeling jong dementerenden
| Nieuws
Stichting ZorgDier Nederland werft sinds 2003 vrijwillige eigenaren van huisdieren die na gedegen selectie en training wekelijks op bezoek gaan […]
ZorgDier in zorginstelling
| Nieuws
Inmiddels zijn de uitkomsten bekend van de enquête kwaliteit en kwantiteit van inzet gezelschapsdieren in zorg, welzijn, onderwijs en coaching […]