60% van alle Nederlanders groeit op met een of meer huisdieren. Voor velen spelen huisdieren een belangrijke rol bij hun persoonlijke ontwikkeling.

De verantwoordelijkheid en zorg voor een huisdier draagt er in belangrijke mate toe bij dat jongeren zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en zorgzame medemensen.
Vroeg of laat kunnen er echter situaties ontstaan waarin mensen afscheid moeten nemen van hun huisdier door opname in een instelling of andere gewijzigde persoonlijke omstandigheden.

Sinds enkele jaren krijgt de helende inzet van huisdieren voor mensen in kwetsbare situaties steeds meer belangstelling in Nederland. Andere landen als Amerika, Australië en Engeland zijn ons voorgegaan in de ontwikkeling van huisdier ondersteunde interventies (A.A.I.).

Met de belangstelling voor de inzet van huisdieren bij kwetsbare medemensen neemt ook het risico hiervan evenredig toe. Gebrek aan kennis en ervaring, vooroordelen, onvoldoende mogelijkheden tot of gebrek aan samenwerking, kennisdeling en financiering zijn zaken waar professionals en organisaties die zich met A.A.I. (willen gaan) bezighouden, mee geconfronteerd worden. Accreditatie kan mede hierdoor nog jaren in beslag nemen.

AAIAA is kwartiermaker in Nederland voor professionalisering, accreditatie en een verantwoorde inzet van huisdieren in zorg, welzijn, onderwijs en justitiële instellingen.

Laatste nieuws van AAIAA

Dier en Zorg
| Nieuws
De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren heeft vandaag het initiatiefvoorstel ‘DierENZorg’ in de raadscommissie verdedigd. In het […]
ZorgDier afdeling jong dementerenden
| Nieuws
Stichting ZorgDier Nederland werft sinds 2003 vrijwillige eigenaren van huisdieren die na gedegen selectie en training wekelijks op bezoek gaan […]
ZorgDier in zorginstelling
| Nieuws
Inmiddels zijn de uitkomsten bekend van de enquête kwaliteit en kwantiteit van inzet gezelschapsdieren in zorg, welzijn, onderwijs en coaching […]