ZorgDier afdeling jong dementerendenStichting ZorgDier Nederland werft sinds 2003 vrijwillige eigenaren van huisdieren die na gedegen selectie en training wekelijks op bezoek gaan bij kwetsbare mensen in hun woonomgeving. De stichting biedt een integrale aanpak en traint ook zorgprofessionals om de vrijwilligers hierbij te ondersteunen. Uit eerder verrichte enquêtes (ZorgDier) bleek dat veel cliënten het contact met hun huisdieren erg missen.

Het aanbod van beschikbare vrijwilligers met een geschikt huisdier overtreft de vraag van instellingen echter ruimschoots. In de praktijk zijn zorginstellingen namelijk terughoudend in het toelaten van huisdieren. Dit leidt tot discussies, waarin vaak gesteld wordt dat bewoners recht hebben op contact met dieren.

ZorgDier vroeg de Universiteit van Utrecht in 2013 onderzoek te verrichten naar de vraag of cliënten recht hebben op ondersteuning door dieren in de zorg.

De onderbouwing van dat morele recht ontbreekt nog vaak, aldus onderzoekster Nienke Nijhof. Volgens haar moeten er goede argumenten aangedragen worden, wil men kunnen spreken over het recht op diercontact. “Wanneer dieren in de zorg worden ingezet, moeten de veiligheid en gezondheid van de patiënt en de privacy van andere patiënten en medebewoners immers wel gewaarborgd blijven”.

Het onderzoek bevestigt dat aanbieders van huisdier ondersteunde activiteiten gekenmerkt worden door enorme verschillen in uniformiteit en kwaliteit waardoor er nog geen algemene conclusies kunnen worden getrokken uit de meerwaarde van diercontact in de zorg. Toch lijkt de unieke verbinding tussen mens en dier nu al goede kansen te bieden voor instellingen, mits zij kritisch kijken naar de kwaliteiten van de aanbieders.

Zie nieuwsbericht op de website van Universiteit Utrecht en lees het originele persbericht website Stichting ZorgDier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws van AAIAA

Dier en Zorg
| Nieuws
De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren heeft vandaag het initiatiefvoorstel ‘DierENZorg’ in de raadscommissie verdedigd. In het […]
ZorgDier afdeling jong dementerenden
| Nieuws
Stichting ZorgDier Nederland werft sinds 2003 vrijwillige eigenaren van huisdieren die na gedegen selectie en training wekelijks op bezoek gaan […]
ZorgDier in zorginstelling
| Nieuws
Inmiddels zijn de uitkomsten bekend van de enquête kwaliteit en kwantiteit van inzet gezelschapsdieren in zorg, welzijn, onderwijs en coaching […]