Onderwerpen Introductiecursus A.A.I.

  • IntroductiecursusHuisdier ondersteunde programma´s: AAA/AAT/AAE: theoretische onderbouwing, definities, voorwaarden, effecten, cliëntenpopulaties, praktijkvoorbeelden.
  • Het opstarten van een eigen A.A.I. praktijk of programma: welke cliënten, welke huisdieren, welke doelen, hoe financier ik deze activiteiten?
  • De rol van de behandelaar, cliëntbegeleider, de rol en vaardigheden van de begeleider van het huisdier.
  • Het creëren van optimale werkomstandigheden voor het huisdier. Voorbereiding van de interventie. Hoe het huisdier te betrekken, te beschermen, het welzijn te garanderen.
  • Het herkennen en verminderen van stress bij huisdieren. Gezondheid en veiligheid van het huisdier. Ethologie (diergedragkunde).
  • Speciale behoeften van cliënten en cliëntgroepen. De interactie met mensen in verschillende praktijkomstandigheden.
  • Samenwerken met professionals en vrijwilligers. Ethische aspecten van A.A.I. Omgaan met vertrouwelijke gegevens, gezondheid- en veiligheidsvoorschriften.
  • Problemen voorkomen en oplossen.
  • Kwaliteitsbegeleiding en duurzaamheid.

Laatste nieuws van AAIAA

Dier en Zorg
| Nieuws
De Haagse fractie van de Partij voor de Dieren heeft vandaag het initiatiefvoorstel ‘DierENZorg’ in de raadscommissie verdedigd. In het […]
ZorgDier afdeling jong dementerenden
| Nieuws
Stichting ZorgDier Nederland werft sinds 2003 vrijwillige eigenaren van huisdieren die na gedegen selectie en training wekelijks op bezoek gaan […]
ZorgDier in zorginstelling
| Nieuws
Inmiddels zijn de uitkomsten bekend van de enquête kwaliteit en kwantiteit van inzet gezelschapsdieren in zorg, welzijn, onderwijs en coaching […]